CARMEN des de la Badia de Sydney / CARMEN from Sydney Bay


17/08/2017 a les 20:30

Òpera en tres actes / Opera in three acts

Una Carmen que impressiona. Una Carmen perillosa, ardent i sexi que ens ofereix amb la seua força un espectacle inoblidable. Una poderosa versió nascuda d’un enorme amor per l’espectacle. Un obra que recorda els grans musicals de Broadway, gràcies a l’escenografia creada per Gale Edwards.

Aquesta versió de la coneguda obra de Bizet es fa encara més gran al desenvolupar-se en un espectacular escenari muntat sobre les aigües de la Badia de Sydney. Sobre ell, un brillant elenc de ballarins reviuen la història del ingenu soldat José que va trair la seua estimada de tota la vida en quedar fascinat per la seductora gitana. Però ella, incapaç d’experimentar la lleialtat, segueix amb els seus jocs i va de José al torer Escamillo, un ídol de masses i conqueridor de dones.

Entre jocs d’artifici, un enorme bou de neó, cigarrereres, ballarins i contrabandistes te lloc una apassionada lluita en la que reina la venjança i la enveja i, per damunt de tot, les famoses peces musicals de Bizet, com “Seguidilla” o la “Cançó del Torejador”

 

Duración : 150 Min.                             Música : Georges Bizet

Libreto : Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basado en la novela Carmen de Prosper Merimée.

Puesta en Escena : Gale Edwards          Escenografía : Brian Thomson

  • Reparto :

Carmen  Rinat Shaham              Don Jose Dmytro Popov                  Escamillo  Andrew Jones

Micaela Nicole Car                     Frasquita Ariya Sawadivong           Mercedes  Tania Ferris

Zuñiga    Adrian Tamburini         Director musical    Brian Castles-Onion     

Opera Australia Chorus              Australian Opera & Ballet Orchestra

 

An impressing Carmen. A dangerous Carmen, hot and sexy which offers with her force an unforgettable show. A powerful version born from a big love for the show. An Opera that takes us to Broadway thanks to its miss-en-scene.

This version of the famous Bizet creation, becomes even bigger with the Bay of Sydney behind the scene. On the stage a brilliant cast of dancers recall the story of a naïve soldier named José who betrayed his love when he falled in love with Carmen, a seductive gipsy. But she was never able to keep loyalty, and keeps playing between José  and a bullfighter called Escamillo, an idol and heartbreaker.

With fireworks, a huge Toro of Neon, dancers and smugglers takes place a passionate fight with revenge and envy and overall, the famous pieces created by Bizet such as “Segudilla” or the “Song of Toreador”.

Timing : 150 Min.                                Music : Georges Bizet

Libretto : Ludovic Halévy & Henri Meilhac, based on the novel Carmen by Prosper Merimée.

Miss-en-scene : Gale Edwards              Scenography : Brian Thomson

  • Casting :

Carmen  Rinat Shaham              Don Jose Dmytro Popov                  Escamillo  Andrew Jones

Micaela Nicole Car                     Frasquita Ariya Sawadivong           Mercedes  Tania Ferris

Zuñiga    Adrian Tamburini         Director musical    Brian Castles-Onion     

Opera Australia Chorus              Australian Opera & Ballet Orchestra

 

 

TRAILER